Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της φοιτητικής εστίας Β’ ΦΕΠΑ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την κατάσταση της φοιτητικής εστίας Β’ ΦΕΠΑ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διευκρινίζει τα εξής:

Η φοιτητική εστία Β’ ΦΕΠΑ ανήκει στο ΕΚΠΑ. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο στην απαιτούμενη ανακαίνιση του κτιρίου. Συνακόλουθα, κάθε παρέμβαση πλην των λειτουργικών εξόδων είναι αρμοδιότητα του ΕΚΠΑ και όχι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επίσης δεν είναι αρμοδιότητα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η κατασκευή νέων Εστιών, αλλά όπως και οι ανακαινίσεις (πλην των ιδιοκτήτων Εστιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η ΦΕΠΑ) αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη των οικείων ΑΕΙ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει εξασφαλίσει την καθαριότητα και την συντήρηση όλων των κτιρίων των φοιτητικών εστιών του ΕΚΠΑ (ΦΕΠΑ) με κατάλληλα συνεργεία. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά καλής εκτέλεσης παροχής των σχετικών υπηρεσιών των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των σχετικών υπηρεσιών που αποτελούνται από υπαλλήλους της Εστίας οι οποίοι ανήκουν στο ΕΚΠΑ, τόσο η καθαριότητα όσο και η συντήρηση του Κτιρίου της Β’ ΦΕΠΑ, εκτελούνται καλώς, δηλαδή το Κτίριο καθαρίζεται και συντηρείται καλώς, ενώ και τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αφορούν στα συγκεκριμένα θέματα του Κτιρίου Β’ έχουν υλοποιηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή βρίσκονται υπό υλοποίηση ανάλογα με το χρόνο που υποβλήθηκαν.

Στην περίπτωση ελλείψεων υλικού στην Εστία, αναμένονται πλήρη και ολοκληρωμένα σχετικά αιτήματα προς υλοποίηση, ενώ στην περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης, αναμένεται τροποποίηση των σχετικών πρακτικών από τα μέλη Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής, τα οποία μέλη ανήκουν στο ΕΚΠΑ, χωρίς την οποία τροποποίηση το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δύναται να προωθήσει τα σχετικά θέματα.

Η ευθύνη υλοποίησης των υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων εναπόκειται στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών, οι οποίες δεν αποτελούνται από υπαλλήλους του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι ευθύνες των εν λόγω Επιτροπών έχουν επανειλημμένα επισημανθεί τόσο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. όσο και από τις σχετικές εκθέσεις των Ελεγκτικών Αρχών.