Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά την κινητοποίηση των φοιτητών στις 6 Φεβρουαρίου 2019

To ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά τη σημερινή κινητοποίηση (Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019) των φοιτητών στο Κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του και τον αποκλεισμό των εργαζομένων του από την είσοδο σε αυτό, ανακοινώνει τα εξής:

  1. Στην περίπτωση ανακαίνισης της Β’ ΦΕΠΑ με ευθύνη του ΕΚΠΑ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θεωρεί ότι το πρόβλημα της στέγασης των 80 φοιτητών πρέπει να λυθεί ΑΜΕΣΑ και θα προβεί σε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει στο συγκεκριμένο θέμα.
  2. Για το πρόβλημα των πλυντηρίων, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται να το επιλύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στη ΦΕΑ και στη ΦΕΠΑ στα πλαίσια των επιτρεπτών ορίων από τη νομοθεσία.
  3. Για το πρόβλημα της υδροδότησης της ΦΕΑ, το πρόβλημα θα λυθεί το συντομότερο δυνατό στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέου δικτύου. Με παρόμοιο τρόπο θα εξεταστεί το πρόβλημα και η επίλυσή του στην ΦΕΠΑ.
  4. Για τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ειδικότερα για τα θέματα του φωτισμού της ΦΕΠΑ, η αρμόδια υπηρεσία θα επιμεληθεί την αρτιότερη και ταχύτερη επίλυση του προβλήματος, εφόσον αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  5. Βάσει των συμβάσεων που συνάπτει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τους διάφορους αναδόχους παροχής υπηρεσιών, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία. Είναι αυτονόητο ότι η παράβαση της εργατικής νομοθεσίας από τους αναδόχους σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία επιφέρει και τις ανάλογες συνέπειες.  
Σχετικά Αρχεία