Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης στο Κ.Π.Ε. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια 900,00 lt (εννιακοσίων λίτρων για τις εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα) & 600,00 lt(εξακοσίων λίτρων για τις εγκαταστάσεις στο Περτούλι), Πετρελαίου Θέρμανσης (CPV 09135100-5), για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Π.Ε. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Δείτε τα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία