Προκήρυξη Ανοικτής Πρόσκλησης για την Επισκευή – Συντήρηση Φωτοτυπικού Μηχανήματος του ΣΔΕ Μαλανδρίνου, σχολικής περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ.

Το ΣΔΕ Μαλανδρίνου, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση για την Επισκευή - Συντήρηση, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020

 

 

Σχετικά Αρχεία