Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΣΔΕ Αχαρνών, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 - ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Αχαρνών απευθύνει επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 - ΣΔΕ ΑΠ7 - ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία