Επαναπροκήρυξη Ανοικτής Πρόσκλησης για την Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, επαναπροκηρύσει ανοικτή πρόσκληση για την Διοργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία