Επαναπροκήρυξη Ανοιχτών Προσκλήσεων για την προμήθεια υλικών φαρμακείου των ΣΔΕ Καστοριάς και ΣΔΕ Τρίπολης, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ

Τα ΣΔΕ Καστοριάς και ΣΔΕ Τρίπολης απευθύνουν ανοιχτές προσκλήσεις για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία