Επαναπροκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την προμήθεια υλικών για τη διοργάνωση ημερίδας του 2ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης απευθύνει επαναπροκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης για την προμήθεια υλικών για την διοργάνωση ημερίδας, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία