ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

4/3/2024 – 30/6/2024

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/18/2023

CPV :

55100000-1

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

(249.900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΦΠΑ έως 24% 59.976,00 €

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 11.025,00 € (Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

30/01/2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 24/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.