ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή, τον τεχνικό, νομικό έλεγχο και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αφορά σε μαθητικές-φοιτητικές εστίες και γενικές

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή, τον τεχνικό, νομικό έλεγχο  και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αφορά σε μαθητικές-φοιτητικές εστίες και γενικές ιδιοκτησίες του σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/03/2024

CPV :

79100000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

480.000,00  € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΦΠΑ  115.200,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 595.200,00  €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

16/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

10/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ