Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών του ΣΔΕ Πειραιά, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Πειραιά απευθύνει ανοιχτή προσκλήση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία