Ανοιχτή Πρόσκληση για την Προμήθεια Εργαστηριακών υλικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ Καρδίτσας, απευθύνει ανοιχτή Πρόσκληση για την Προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τη σχολική περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία