Ανοιχτές Προσκλήσεις για την συντήρηση εργαστηρίου πληροφορικής , σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ , απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την συντήρηση εργαστηρίου πληροφορικής, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία