Ανοιχτές Προσκλήσεις για την προμήθεια υλικών φαρμακείου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Αχαρνών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία