Ανοιχτές Προσκλήσεις για την διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας των ΣΔΕ Δομοκού, ΣΔΕ Ορχομενού σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11 - ΣΔΕ ΑΠ8 - ΜΕΤ

Τα ΣΔΕ Δομοκού , ΣΔΕ Ορχομενού, απευθύνουν ανοιχτές προσκλήσεις για την διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020