Προσωρινός αξιολογικός αναδιαμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Α΄ Φάσης κατόπιν ενστάσεων για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 607.2.12/13/22161/10-09-2021

Προσωρινός αξιολογικός αναδιαμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Α΄ Φάσης κατόπιν ενστάσεων για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργούστο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 607.2.12/13/22161/10-09-2021 για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου. 

Τηλέφωνο Κεντρικής Γραμματείας: 2131314552

 

Σχετικά Αρχεία