ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για μία (1) θέση συνεργάτη για την υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων (information technology officer) των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εrasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας & Αθλητισμού και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21/11/23 έως 05/12/2023

Σχετικά Αρχεία