Πληρωμή Σχολικών Επιτροπών

Παρακαλούνται οι Σχολικές Επιτροπές να ελέγχουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καθώς  ξεκίνησε  η καταβολή της α΄ δόσης ποσοστό 40% (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος ),  των συμβάσεων του διδακτικού έτους 2019-2020.

Τηλέφωνα επικοινωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση 2131314588, 4595.