Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - ΣΔΕ», σχολικής περιόδου 2023-2024.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11353/669/14.11.2023 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται:

Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - ΣΔΕ», ΟΠΣ: 6003234, σχολικής περιόδου 2023-2024.

Οι υποψήφιοι, μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, θα κληθούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στις αναθέσεις ωρών/παρουσιών που θα τους σταλούν ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρα τμήμα.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ