Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την σχετική Πρόσκληση επαναπροκήρυξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων Προγρ/τος ''ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ''

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων υπ'αριθμ. 660 / 6 / 27277 / 01-08-2018

Παρατείνεται  η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων για την πρόσκληση με αρ.πρωτ: 660 / 6 / 27277 / 01-08-2018 «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» μέχρι  την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018  και ώρα: 13.00μμ.

Για τα υπόλοιπα στοιχεία ενημερωθείτε εδώ : inedivim.gr