Παράταση Πρόσκλησης Β' Κύκλου για το Πρόγραμμα «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων - Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5063845)

Ενημέρωση Πρόσκλησης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59