Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος με α.π. 660/13/42203/12.11.2019 του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για 2 θέσεις για τη Διαχείριση Συνεργασιών του Προγράμματος

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 660/13/42203/12.11.2019 για την Υποβολή αιτήσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδ. Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για 2 θέσεις για τη Διαχείριση Συνεργασιών του προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία