Κατάταξη του εκπαιδευτή ΔΙΕΚ με αριθ. Πρωτ. 102908/6-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών (από τον πίνακα ΑΛΛΟ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατάταξη του εκπαιδευτή ΔΙΕΚ με αριθ. Πρωτ. 102908/6-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών (από τον πίνακα ΑΛΛΟ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. - Διόρθωση καταχώρησης υποψηφιότητας του ανωτέρω της ειδικότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα και στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2019β- εαρινού εξαμήνου 2020α.

 

Σχετικά Αρχεία