Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης 130858 κατά της υπ΄ αριθμ. 6416/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης 130858 κατά της υπ΄ αριθμ. 6416/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. 660/9/26236/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2019-2020.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020