Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας των υποψηφίων με αριθμούς πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών αιτήσεων 128076, 123359, 112729, 118928 κατά της υπ΄ αριθμ. 6416/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας των υποψηφίων με αριθμούς πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών αιτήσεων 128076,123359,112729,118928 κατά της υπ΄ αριθμ. 6416/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. 660/9/26236/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2019-2020.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020