Ενημέρωση σχετικά με την πορεία πληρωμών των Σχολικών Επιτροπών

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει ότι από το σύνολο των 725 σχολικών επιτροπών, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής για τις 477, ενώ έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής για το σύνολο όλων των σχολικών επιτροπών.

Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερώνονται από το Τμ. Οικ/κής Διαχείρισης-Λογιστήριο Δ.Δ.Ο.Y/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στη γραμμή 213 131 4588 σχετικά με την πορεία των πληρωμών.