ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Το Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι το Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για την φύλαξη του χώρου της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης, καθώς με την υπ’ αριθμ. 127177/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2508/4-11-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έγινε η μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότητας Ε.Ι.Ν. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα στο Άρθ.15 της εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται ακόμη ότι ‘’Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Ε.Ι.Ν., που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Φ.Ε. Κομοτηνής και της Φ.Ε. Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.’’

Στην Φ.Ε. Ξάνθης η φύλαξη των χώρων της εστίας γινόταν με ευθύνη του Δ.Π.Θ. το οποίο διέθετε συνεργείο 24ης φύλαξης  και παρείχε τις υπηρεσίες του.

Η οποιαδήποτε ενίσχυση σε προσωπικό απαιτεί προηγούμενο αιτιολογημένο αίτημα της μονάδας προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για την Φοιτητική Εστία Ξάνθης, αίτημα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για εξωτερικό συνεργείο φύλαξης, κοινοποιήθηκε μόλις στις 27-03-2017 μαζί με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση ικανοποίησή του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σχετικά Αρχεία