Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων του 1ου Σταδίου, της υπ΄ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης, για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (Μητρώο ΣΔΕ) και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σας ενημερώνει ότι:

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ, από την Τετάρτη 18-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020

 

Σχετικά Αρχεία