Ανάκληση ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος του κτηριακού συγκροτήματος της Δ’ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Δ’ Φ.Ε.Θ)»

Με την υπ' αριθμ.: 7345/473/30-12-2020 Απόφαση Δ.Σ. ανακαλήται ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για τη "Μελέτη ανακαίνισης και Τεχνικός έλεγχος του κτηριακoύ συγκροτήματος της Δ΄ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (Δ΄ Φ.Ε.Θ.).

Σχετικά Αρχεία
d_feth.pdf (265.59 KB)