Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΜ για τις πληρωμές εκπαιδευτών ΣΑΕΚ

Καταργείται το αντίτιμο στέγασης των εστιακών Φοιτητών

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κυρία Άννα Ροκοφύλλου επισκέφθηκε τις νέες φοιτητικές εστίες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Στα Καλάβρυτα η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Α. Ροκοφύλλου -Έτοιμη η μελέτη ανακαίνισης της Μαθητικής Εστίας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων δομής Ανωγείων, νομού Ρεθύμνου.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου, επισκέφθηκε τις φοιτητικές και μαθητικές εστίες της Ηπείρου

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 11304/666/25.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις «Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου» και «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης» της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Παράταση Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399