Μαθητική Δραστηριότητα Στα Κ.Π.Ε.

Lifelong Learning Centres for the Environment and the Sustainability

The programmes implemented in this context benefit the family members (both adult and underage), primary and secondary school teachers, as well as the entire society, in which each Centre is established.

These programmes aim to encourage every teacher, parent, child, teenager, as well as the whole local community of each region to actively participate in the environmental management and the maintenance of the ecological balance and foster an identity of active citizenship.

The activities implemented in the Centres include seminars and training about the environment, workshops and awareness-raising actions, while emphasis is being given to experiental learning, the active involvement and taking initiatives. 

The programme forms part of the Operational Programme Education and Lifelong Learning of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs and it is co-funded by the European Union (European Social Fund) and national funding.

For more information on the identity and the actions of the Lifelong Learning Centres for the Environment and the Sustainability, visit: http://kdvmpa.inedivim.gr.

Contact us

call: 213 1314652, 4653, 4655, 4656, 4657 (fax: 4651)

e-mail: kpe@ein.gr

Συνδεθείτε  στην Διαδικτυακή Πύλη των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιολογείται ως χρήσιμη η παραχώρηση της ηλεκτρονικής 5-τομης έκδοσης e-book του έργου «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» για απεριόριστο σύνολο χρηστών, με μοναδικό περιορισμό την μη εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου του. Η διάθεση του περιεχομένου αυτού προς τους εκπαιδευτικούς και τους ωφελούμενους, θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr).

Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω έκδοση είναι ελληνικά υποτιτλισμένη και εγκεκριμένη από την National Geographic Society.

 National Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.1 - ΒιοποικιλότηταNational Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.2 - Κλιματική Αλλαγή

National Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.3 - Τα Δάση του ΠλανήτηNational Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.4 - Υδάτινοι Πόροι

ng-egkykpolaideia-perivalon-5-ripansi

 

 

Pages

Pages

Pages

Feed