Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

 Κωνσταντίνος Δέρβος 

Πρόεδρος

 Ιωάννης Δελακουρίδης

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τομπούλογλου

Μέλος

Νικόλαος Παπανικολάου

Μέλος

Ευάγγελος Αυλήτης

Μέλος

Νικήτας Σταματελόπουλος

Μέλος

Τομαράς Κωνσταντίνος
(Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Μέλος

Adidas footwear | New Balance 327 WOMENS Moonbeam/Outerspace - Afterpay Available

Feed