Ευρωπαϊκά Προγράμματα

gslll

ggng

ideatree-15-120600ideatree-15-120x600

ideatree-15-300250 

 Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για παλιότερες δράστηριότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στις παρακάτω ιστοσελίδες των συγχωνευμένων φορέων: