05/17/2021 - 17:28

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της Α.Π. 62/14.04.21 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για μία (1) θέση Συνεργάτη Διαχείρισης Συνεργασιών και Διοικητικής Υποστήριξης

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 62/14.04.21 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβαση έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για μία (1) θέση Συνεργάτη Διαχείρισης Συνεργασιών και Διοικητικής Υποστήριξης .