05/13/2021 - 11:37

Πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προχωρά δυναμικά το έργο της ανακαίνισης και αναβάθμισης των Φοιτητικών Εστιών ιδιοκτησίας του. Στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε εξέλιξη οι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί των μελετών για την πλήρη ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Φοιτητικών Εστιών Αθηνών, Α', Γ' και Δ' Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων. Οι μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. €, θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υπέβαλαν προσφορές και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών και η εκπόνηση των μελετών από τους αναδόχους που θα αναδειχθούν, ώστε τα έργα να δημοπρατηθούν και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί στις σχετικές διακηρύξεις.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιούν ένα μακρόπνοο στρατηγικό όραμα που σηματοδοτεί την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών της χώρα μας.

Related files