03/30/2021 - 12:36

Δράση κοινωνικής προσφοράς από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης