05/22/2020 - 12:58

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος με α.π. 660/03/5437/12.02.2020 του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για τη θέση της Επικοινωνιακής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος με α.π. 660/03/5437/12.02.2020 του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» για τη θέση της Επικοινωνιακής και Διοικητικής Υποστήριξης.