10/25/2019 - 14:14

Συνάντηση Προέδρου ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Κ. Δέρβου με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας της Σερβίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Κωνσταντίνος Δέρβος υποδέχτηκε την Πέμπτη, 24/10/2019 στα γραφεία του Ιδρύματος, εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης της Σερβίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος τεχνικής υποστήριξης των Σέρβων εκπροσώπων στη χώρα μας, σε υπηρεσίες και δομές του δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δέρβος παρουσίασε τα προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιεί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τόνισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των δράσεων και την ισχυρή σύνδεσή τους με την απασχόληση, μέσω της αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.