06/08/2019 - 20:26

Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για τις Εστίες του Α.Π.Θ.

Με αφορμή πρόσφατα ρεπορτάζ σχετικά με τις Φοιτητικές Εστίες του Α.Π.Θ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Τόσο η συντήρηση των εγκαταστάσεων όσο και η καθαριότητα των κτιρίων εκτελείται από τα αντίστοιχα συνεργεία σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση από το προσωπικό των Εστιών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα στις αποχετεύσεις οφείλεται στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων αλλά και κατά κύριο λόγο στη μη ορθή χρήση των εγκαταστάσεων. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται και επιλύεται άμεσα από το προσωπικό των συνεργείων  συντήρησης και καθαριότητας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετίζονται μόνο με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών, και όχι με τις αρμοδιότητες και ευθύνες αποτελεσματικής λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισής τους. 

Τέλος θα πρέπει να προστεθεί ότι επίκειται ολική ανακαίνιση των Εστιών του Α.Π.Θ. σε συνέχεια της υλοποίησης των σχετικών μελετών.