05/08/2019 - 12:36

Ενημέρωση για τη Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων

Παρά τις λανθασμένες πληροφορίες και τις χωρίς λογική διαδόσεις, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προωθεί την άρτια λειτουργία της Δομής εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία με σκοπό τη συνέχισή της.

Όλες οι σχετικές ενέργειες για τη λειτουργία της δομής θα δρομολογηθούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο στόχος είναι η δομή να λειτουργεί με πληρότητα σε προσωπικό, ειδικότητες κλπ. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Related files
anakoinosis.docx (29.7 KB)
anakoinosis.pdf (189.39 KB)