03/29/2019 - 13:53

Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη στέγαση των φοιτητών Παν.Κρήτης

Με αφορμή δηλώσεις μελών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διευκρινίζει τα εξής:

Ως γνωστόν, μετά την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2018 στη Φοιτητική Εστία Ηρακλείου και κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ανέλαβε την ευθύνη στέγασης των 120 εστιακών φοιτητών.

Από εκείνη την στιγμή και μέχρι σήμερα, τα στελέχη του Ιδρύματος και προσωπικά ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Ζέρβας επιλύουν κάθε ζήτημα που προκύπτει ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λύση στέγασης των φοιτητών.

Η συνεργασία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου ιδιοκτησία είναι η Φοιτητική Εστία, είναι απαραίτητη, όπως εξάλλου και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και τους εστιακούς φοιτητές.

Θα πρέπει, όμως, να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή στέγαση των φοιτητών και δίνουν σταθερές λύσεις στο ζήτημα της διαμονής τους, λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων πόρων, και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποφάσισε μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές να παραμείνουν στα ξενοδοχεία που διαμένουν έως τώρα και από τον Σεπτέμβριο να δοθεί μια εξίσου ικανοποιητική αλλά και σταθερή λύση, καθώς μελετάται το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος στέγασης στους φοιτητές, ύψους περίπου 300 ευρώ μηνιαίως για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και έως την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής  των νέων φοιτητικών εστιών.