06/19/2018 - 11:05

Αποπληρωμές αμοιβών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το  ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι συνεχίζεται η διαδικασία της αποπληρωμής των πιστοποιημένων εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, οι οποίοι έχουν αποστείλει ορθώς το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων που απαιτείται για την πληρωμή τους.

Ταυτόχρονα, έχουν αποσταλεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών οι αποπληρωμές των αμοιβών των Ομάδων Έργου των προγραμμάτων: Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Ως προς τους πιστοποιημένους ωρομίσθιους εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, έχουν ήδη αποσταλεί οι αποπληρωμές των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018.

Related files