03/20/2023 - 09:57

Παράταση Πρόσκλησης 3ου Κύκλου για το Πρόγραμμα «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων - Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5063845)

Παράταση Πρόσκλησης 3ου Κύκλου για το Πρόγραμμα «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων - Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5063845)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 13/4/2023 και ώρα 23:59:00 .