08/04/2022 - 10:15

Οριστικοί πίνακες Β΄ κύκλου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων - Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5063845)

Τη Δευτέρα 1/8/2022 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του Β’ Κύκλου.

Οι ωφελούμενες μπορούν να κάνουν αναζήτηση της αίτησης τους στη διεύθυνση womenleaders.inedivim.gr και στο πεδίο «Αναζήτηση Αίτησης» με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Η κάθε αίτηση θα έχει ένα χαρακτηρισμό ως: «επιτυχούσα», «επιλαχούσα» ή «απορριφθείσα».

Η κατάσταση «επιτυχούσα» σημαίνει ότι έχει γίνει δεκτή στο πρόγραμμα.

Η κατάσταση «επιλαχούσα» σημαίνει ότι δεν θεωρείται επιτυχούσα στο πρόγραμμα, γιατί η σειρά κατάταξής της δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να της επιτρέπει να καταλάβει μια θέση. Στην περίπτωση όμως που αυτή μείνει κενή, θα συμπληρωθεί με την αμέσως επόμενη επιλαχούσα όπως αποτυπώνεται στους προσωρινούς πίνακες.

Η κατάσταση «απορριφθείσα» σημαίνει ότι δεν έγινε δεκτή στο πρόγραμμα.