04/13/2022 - 15:04

Πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και οι προσωρινοί πίνακες για το Έργο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»

Σήμερα Τρίτη 12/4/2022, αναρτήθηκαν στη διεύθυνση womenleaders.inedivim.gr η Πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και οι προσωρινοί πίνακες για το Έργο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας».

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ανακοινώσεις ΕΔΩ