11/26/2021 - 10:24

Ορθή Επανάληψη των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ (2ο Στάδιο) και ορθή επανάληψη διαθέσιμων ωρών και τμημάτων, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2021-2022.

Ορθή Επανάληψη των παρακάτω Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ, (2ο Στάδιο), της υπ’ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την ορθή επανάληψη του Πρακτικού Εξέτασης των Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, σχολικής περιόδου 2021-2022:

  1. Συμβούλων Ψυχολόγων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  2. Συμβούλων Ψυχολόγων Περιφέρειας Αττικής
  3. Συμβούλων Σταδιοδρομίας Περιφέρειας Αττικής
  4. Συμβούλων Ψυχολόγων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Συμβούλων Σταδιοδρομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι το εκτός έδρας τμήμα του ΣΔΕ Σοφάδων στην Καρδίτσα, δε θα λειτουργήσει τη σχολική περίοδο 2021-2022.

 

Oι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν από την Παρασκευή, 26/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 23:59 να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να:

  • Δηλώσουν εκ νέου τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλλαν αίτηση.
  •  Να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
  •  Να επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.
  • Εάν κάποιος επιτυχών του οριστικού πίνακα κατάταξης δεν επιθυμεί να απασχοληθεί κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022, έχει τη δυνατότητα στη «Δήλωση επιλογής ΣΔΕ» να αποσύρει το ενδιαφέρον του για ανάληψη ωρών στα ΣΔΕ.
  • Εάν κάποιος υποψήφιος δεν τροποποιήσει τη σειρά προτίμησης, θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση ή στην πρώτη επικαιροποίηση των προτιμήσεών του εφόσον αυτή είχε δηλωθεί.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020