11/01/2021 - 10:55

“Κουβέντα να γίνεται” – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο κατάστημα κράτησης Νεάπολης (συνέντευξη)

«Το Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση Δήμου Αγίου Νικολάου, γνωστοποίησε την έναρξη του προγράμματος ΄΄Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)΄΄ για τους κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης, που ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 125 ώρες και θα διαρκέσει έως τις 12/01/22.

“Το πρόγραμμα υλοποιείται με τριμερή συνεργασία  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Δήμου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο του Έργου “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) -Νέα Φάση” (ΟΠΣ 5002212) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»”.

Η θεματική ενότητα εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων φυλακισμένων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αντιληφθούν τα ταλέντα, τις δεξιότητές τους, τα δυνατά τους σημεία, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους και να αποκτήσουν μια θετική στάση σε κάθε προσωπική και επαγγελματική προοπτική.

Οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι εξοικειώνονται με τεχνικές ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο στο πλαίσιο της φυλακής όσο και εκτός, στην ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην αναζήτηση εργασίας: η διαχείριση των συναισθημάτων (κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων), η σωστή αξιοποίηση του χρόνου (ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και υλοποίηση), η επιτυχής επίλυση συγκρούσεων, η αντιμετώπιση του άγχους, οι τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα και η τεχνική της συνέντευξης αποτελούν βασικές θεματικές, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων ισότητας ευκαιριών, ένταξης των εκπαιδευόμενων κρατουμένων στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή μετά την αποφυλάκιση, μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και διαμόρφωσης στάσης ενεργού πολίτη.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση για τις δυνατότητες εκπαίδευσης, πρόσβασης στην εργασία και στην υγεία εντός φυλακής, ώστε να υπάρχει μια εικόνα για όλα τα προγράμματα που προσφέρονται και ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα αξιοποιήσει ανάλογα. [Διάρκεια: 25 ώρες ]Σκοπός της ενότητας (Α1) είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες ή καταστάσεις με τυπικό ή φιλικό τρόπο. Η ενότητα έρχεται να καλύψει τις βασικές επικοινωνιακές ανάγκες μιας αρκετά διαφορετικής ομάδας, δηλαδή εκπαιδευόμενων κρατουμένων που μιλούν Ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα χωρίς όμως συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης Ελληνικών και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες για τις ανάγκες της καθημερινότητας εντός και έκτος φυλακής.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται απλές επικοινωνιακές καταστάσεις που αφορούν στην καθημερινή ζωή, π.χ. ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εντός και εκτός φυλακής, οργάνωση της κοινωνικής ζωής (ενοικίαση σπιτιού, αγορές, φιλικές σχέσεις, διασκέδαση), επαφή με δημόσιες υπηρεσίες, χρήση των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας, επίσκεψη στον γιατρό, κ.α.

Η προσέγγιση της ενότητας είναι επικοινωνιακή: παρουσιάζονται διάλογοι, όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, και συνοδεύονται από έναν πίνακα με το λεξιλόγιο του διάλογου. Ακολουθούν τα γραμματικά φαινόμενα με παραδείγματα και δραστηριότητες εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οiεκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά κύριο λόγο προφορικά, να κατανοούν, να χρησιμοποιούν απλές εκφράσεις και να ανταποκρίνονται σε απλές καθημερινές ανάγκες.»

Σήμερα μίλησαν στον Planet ο Καθηγητής, Μανώλης Πετάσης, και ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης Νεάπολης κ. Δημήτρης Νύκτας.

Ο κ. Πετάσης έχει μια μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Φέτος καλείται να διδάξει μια ομάδα κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης, που βασίζεται στο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)».
Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου, έπαιξε μεγάλο ρόλο η συνεργασία του διευθυντή του καταστήματος κ. Δ. Νύκτα με τον υπεύθυνο των κοινωνικών υπηρεσιών κ. Κ. Κερούλη, τον αρχιφύλακα κ. Μ. Χριστοφάκη και τον εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα παιδείας του δήμου Αγίου Νικολάου κ. Α. Γ. Μαυρή, όπως λέει ο κ. Πετάσης.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων έγινε με βάση το ενδιαφέρον για γνώση, την ενεργή συμμετοχή, αλλά και το χρονικό διάστημα της κράτησης τους.
Πρόκειται για συνολικά 125 ώρες, 3 συναντήσεις εβδομαδιαίως διάρκειας 3 ωρών. Η ομάδα αποτελείται από συνολικά 20 κρατούμενους και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, όπως λέει ο κ. Πετάσης
«Οι άνθρωποι αυτοί είναι έγκλειστοι. Τα μαθήματα είναι κατά κάποιο τρόπο ο σύνδεσμος τους με τον έξω κόσμο αυτή τη στιγμή. Θέλουν να μετέχουν και αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό επιδρά ευεργετικά πάνω τους. Αυτά τα μαθήματα αποτελούν ένα κανάλι προετοιμασίας για την κοινωνική ενσωμάτωση. Στόχος είναι βελτιώσουμε την επικοινωνιακή ικανότητα τους» λέει μεταξύ άλλων ο κ. Πετάσης.

Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης Νεάπολης τον κ. Δημήτρη Νύκτα, ο οποίος έκανε σαφές, ότι ένα σχολείο δεν είναι το κτήριο, ούτε οι τοίχοι των αιθουσών του. Είναι οι άνθρωποι που θα εμπλακούν και θα το στηρίξουν. Είναι οι Διοικήσεις των φυλακών, το Επιστημονικό τους προσωπικό, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι μαθητές, ενώ τον μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί.
«Ο κ. Πετάσης είναι ένας πολύ καλός εκπαιδευτικός που αγαπάει τη δουλειά του. Ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για τον ιδανικό χώρο. Αυτό το εισπράττουν οι κρατούμενοι. Είναι χαρούμενοι που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και θέλω να πιστεύω, ότι θα έχει αποτέλεσμα και συνέχεια» λέει μεταξύ άλλων ο κ. Νύκτας.
Τονίζει, ότι σε ένα κατάστημα κράτησης είναι σημαντικό με ποιον τρόπο οι κρατούμενοι θα διαχειριστούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Τους βλέπει να έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους και να συμμετέχουν κοινωνικά κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους.

Ο κ. Νύκτας είναι μόλις 4 μήνες ενεργός στο κατάστημα κράτησης Νεάπολης, έχει όμως προηγούμενες εμπειρίες σε θέματα εκπαίδευσης σε καταστήματα κράτησης, όπως το πρόγραμμα «Οδυσσέας» που πραγματοποιήθηκε στη Χίο, ενώ στα Χανιά με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
«Φιλοδοξία μας είναι να απασχολήσουμε το σύνολο των κρατουμένων, να βρούμε προγράμματα που να απασχολούνται όλοι»
Στο σχολείο ο κρατούμενος μπορεί να αποκτήσει γνώση, μέσα από την οποία θα καταφέρει να «χτίσει» την αυτοπεποίθησή του, να μάθει να θέτει στόχους και να διευρύνει τους ορίζοντές του, βλέποντας πέρα από τους δρόμους της παρανομίας.

Μελλοντικός στόχος είναι να μεταφερθεί το κατάστημα της Νεάπολης σε νέο κτήριο, όπου θα υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, ώστε να δημιουργηθεί και ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Μέχρι τότε, προγραμματίζεται να γίνουν και μαθήματα Α2, ενώ το επόμενο διάστημα θα τρέξει ένα νέο πρόγραμμα, που αφορά σε συμβουλευτική κρατουμένων, όπου θα ενταχθούν και οι Έλληνες κρατούμενοι.

ΠΗΓΗ: planet-radio.gr