09/27/2021 - 17:31

Πρόσκληση υποβολής αίτησης (2ο στάδιο) για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολ. περ. 2021-2022, της Πράξης ΣΔΕ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υπ΄ αριθμ. 8263/525/27.09.2021 Aπόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ, πρόσκληση υποβολής αίτησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2021-2022.

Οι υποψήφιοι, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου, της σχολικής περιόδου 2021-2022.

 

Η Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στη διεύθυνση: https://mis.inedivim.gr  ορίζεται από την Τρίτη 28-09-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) έως και την Τετάρτη, 13-10-2021 (ώρα 10:00 π.μ.).

 

Τεχνική υποστήριξη: 213-131-4641

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020