09/07/2021 - 16:58

Κώστας Δέρβος “Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Ειδικού Σχολείου στην Καλλονή της Λέσβου έγινε πράξη”

Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δέρβος με αφορμή την επίσκεψη του χθες στη Λέσβο και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση:

“Η παραχώρηση του κατάλληλου οικοπεδικού χώρου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του Ειδικού Σχολείου στην Καλλονή της Λέσβου.

Η εξαιρετική συνεργασία μας με το Δήμο Δυτικής Λέσβου αποδεικνύει ότι οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες από φορείς του Δημοσίου μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επωφελείς.

Η χρήση των πόρων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γίνεται με κύριο μέλημα την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης, προκειμένου κάθε παιδί να έχει την υποστήριξη που του χρειάζεται.”

ΠΗΓΗ: lesvospen.gr