05/11/2021 - 16:37

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων μετά την ανακοίνωση του αριθμού τμημάτων, σχολ. περ. 2020-2021, της Πράξης «ΣΔΕ».

α) Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (2ο Στάδιο), της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την ανακοίνωση του αριθμού τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, σχολικής περιόδου 2020-2021.

 

β) Oι υποψήφιοι, θα κληθούν μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στις αναθέσεις θέσεων στα ΣΔΕ και στα εκτός έδρας τμήματά τους, που θα σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020